ओम प्रकाश गट्टानी

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

कृष्ण गोपाल बावरच्या

उपाध्यक्ष-1

राजेश राठी

उपाध्यक्ष-2

अमरचंद दरगड़

कोषाध्य्क्ष

लक्ष्मण लखोटिया

सहसचिव

मुकुट लड्डा

संगठन मंत्री

दामोदर मूंदड़ा
सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री
राधेश्याम शारदा

सदस्य

ओम प्रकाश तापड़िया

सदस्य

बाबूलाल गगरानी

सदस्य

सत्यनारायण गट्टानी

सदस्य

बालकृष्ण भदादा

सदस्य

n
महेश चंद फलोड़

सदस्य

ललित बाहेती

सदस्य

कैलाश कोगटा

सदस्य

कुंज बिहारी गांधी

सदस्य

दिनेश पनवाड़

सदस्य

सत्यनारायण बाहेती

सदस्य

राजबिहारी खुवाल

सदस्य

सुरेश न्याती (पूर्व अध्य़क्ष)

सदस्य

रामचरण धूत (निवर्त्तमान सचिव)

सदस्य

नरेंद्र कासट (सहवरित)

सदस्य

सचिन माहेश्वरी (लड्ढा) (सहवरित)

सदस्य