निशा धुत

प्रचार-प्रसार मंत्री

सरोज लाहोटी

प्रचार-प्रसार मंत्री

सरोज मोदी

क्रीड़ा मंत्री

शोभा लखोटिया

क्रीड़ा मंत्री

परिणीता लाहोटी

अल्पाहार कमेटी

अंकिता राठी

संस्कार कमेटी

अनीता काबरा

संस्कार कमेटी

श्रीमती उर्मिला फलौड़

नवोदिता संरक्षिका

पुष्पा विजय सोमानी

नवोदिता संरक्षिका

सावित्री बाबरच्या

पूर्व अध्य़क्ष

श्रीमती रमा सोनी

सहयोगी सदस्य

नीना मरचूनिया

सहयोगी सदस्य

n
निर्मला मारू

सहयोगी सदस्य

सुमन मरचूनिया

सहयोगी सदस्य

संगीता मुंदड़ा

सहयोगी सदस्य

मधु मोदानी

सहयोगी सदस्य

नीलिमा खुवाल

सहयोगी सदस्य

जागृति मानधना

सहयोगी सदस्य

संध्या लड्ढा

सहयोगी सदस्य

किरण शारदा

सहयोगी सदस्य

रेखा सोनी

सहयोगी सदस्य

विजया सोमानी

सहयोगी सदस्य